Danh mục sản phẩm
TIN TỨC MỚI
Holines

ĐẶT HÀNG ONLINE

TIÊU CHUẨN PCCC

>Tiêu Chuẩn 5738 -  HT Báo Cháy

>Tiêu Chuẩn 7161 - Chữa Cháy Bằng Khi

>Tiêu Chuẩn 4513 - HT Cấp Nước CC

>Tiêu Chuẩn 7336 - HT Sprinkler

>Tiêu Chuẩn 7278 - Chua Chay Bằng Bọt

>Tiêu Chuẩn 4879 - Dấu Hiệu AnToan


Trung tâm báo cháy 05 kênh (Class2) 24 VDC, Model: 2PD1-5L
Trung tâm báo cháy 10 kênh (Class2) 24 VDC, Model: 2PD1-10L
Trung tâm báo cháy từ 05 kênh đến 20 kênh (Class1) 24 VDC, Model: 1PN1-nLA
Trung tâm báo cháy từ 05 kênh đến 60 kênh (Class1) 24 VDC, Model: 1PM2-nLA
Đầu báo khói quang 24VDC, Model: 2KH2-LS
Đầu báo nhiệt gia tăng, Model: 2SC-LS
Đầu báo nhiệt cố định 1 st class 70oC, Model: 1CC-70-L
Đầu báo khói loại Beam (Thu Phát) 24 VDC, Model: CKLD-KPT
Đầu báo lửa ( UV) 24VDC, Model: NFD-68-P
Đầu báo gas (LP gas) 24VD, Model: KP-35B
Chuông báo cháy 6
Công tắc khẩn không có Jack điện thoại bắt chìm, Model: 2ME1
Đèn chỉ thị khu vực, Model: PL-30R4
Trung tâm báo cháy 4 zone, 8 zone, Model: AH-00212
Trung tâm báo cháy từ 05 zone đến 100 zone, Model: AHC-871
Đầu báo khói quang, Model: AH-0311
Đầu báo nhiệt gia tăng, Model: AHR-871
Chuông báo cháy 6
Công tắc khẩn, Model: AH-9717
Đèn báo cháy, Model: AH-9719
Trung tâm báo cháy 2, 4, 8 zone, Model: HCV-2, HCV-4, HCV-8
Trung tâm báo cháy 8 zone (có thể mở rộng 64 zone), Model: HCP-1008E
Đầu báo nhiệt gia tăng, Model: DSC-EA
Đầu báo khói Beam ( Thu Phát) phạm vi bảo vệ tối đa100 mét , Model: SPC-24
Hỗ trợ khách hàng

Hotline Phòng Bảo hành - Bảo trì: 0896.644.655

Hotline Phòng Kinh doanh: 0899.344.155

Đối Tác
VIDEO
Online