Danh mục sản phẩm
TIN TỨC MỚI
Holines

ĐẶT HÀNG ONLINE

TIÊU CHUẨN PCCC

>Tiêu Chuẩn 5738 -  HT Báo Cháy

>Tiêu Chuẩn 7161 - Chữa Cháy Bằng Khi

>Tiêu Chuẩn 4513 - HT Cấp Nước CC

>Tiêu Chuẩn 7336 - HT Sprinkler

>Tiêu Chuẩn 7278 - Chua Chay Bằng Bọt

>Tiêu Chuẩn 4879 - Dấu Hiệu AnToan


Đầu báo cháy
Đế có còi cho đầu báo địa chỉ Hochiki , model: ASB
Đế cho đầu báo địa chỉ Hochiki 4", 6", model: YBN-NSA
Đầu báo nhiệt địa chỉ Hochiki, model: ATG-EA
Hiển thị phụ
Tủ hiển thị phụ LCD - Serial Hochiki, model: FN-LCD-S
Tủ hiển thị phụ LCD - Network Hochiki, model: FN-LCD-N
Trung tâm báo cháy
Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki 8 loop, model: FN-8127
Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki 4 loop, model: FN-4127N
Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki 2 loop, model: FN-2127
Chuông, khẩn, đèn
Còi báo cháy thông thường Hochiki, model: H24W
Đèn báo cháy thông thường Hochiki, model: TL-13D
Chuông báo cháy thông thường Hochiki, model: FBB-150I
Module
Module chuông Hochiki, model: DCP - SOM
Module cách ly Hochiki, model: DCP - SCI
Module rờ-le đôi Hochiki, model: DCP - R2M
Hỗ trợ khách hàng

Hotline Phòng Bảo hành - Bảo trì: 0896.644.655

Hotline Phòng Kinh doanh: 0899.344.155

Đối Tác
VIDEO
Online