Danh mục sản phẩm
TIN TỨC MỚI
Holines

ĐẶT HÀNG ONLINE

TIÊU CHUẨN PCCC

>Tiêu Chuẩn 5738 -  HT Báo Cháy

>Tiêu Chuẩn 7161 - Chữa Cháy Bằng Khi

>Tiêu Chuẩn 4513 - HT Cấp Nước CC

>Tiêu Chuẩn 7336 - HT Sprinkler

>Tiêu Chuẩn 7278 - Chua Chay Bằng Bọt

>Tiêu Chuẩn 4879 - Dấu Hiệu AnToan


Hệ Thống chữa cháy bằng khí N2
Bình chứa khí N2
Tủ điều khiển Hệ thống chữa cháy
Thiết bị kích hoạt thủ công
Thiết bị chữa cháy bằng khí HFC-222ea (FM200)
Hệ thống chữa cháy FM-200 (HFC-227ea)
Thiết bị kích hoạt thủ công (Manual actuating device)
Đèn báo phun khí (discharge indicator)
Thiết bị chữa cháy bằng khí CO2
Van chọn vùng FZB
Bình chứa khí CO2
Đầu phun khí chữa cháy GR
Hỗ trợ khách hàng

Hotline Phòng Bảo hành - Bảo trì: 0896.644.655

Hotline Phòng Kinh doanh: 0899.344.155

Đối Tác
VIDEO
Online