Danh mục sản phẩm
TIN TỨC MỚI
Holines

ĐẶT HÀNG ONLINE

TIÊU CHUẨN PCCC

>Tiêu Chuẩn 5738 -  HT Báo Cháy

>Tiêu Chuẩn 7161 - Chữa Cháy Bằng Khi

>Tiêu Chuẩn 4513 - HT Cấp Nước CC

>Tiêu Chuẩn 7336 - HT Sprinkler

>Tiêu Chuẩn 7278 - Chua Chay Bằng Bọt

>Tiêu Chuẩn 4879 - Dấu Hiệu AnToan


Giấy xác nhận của Sở PCCC TP. HCM

Giấy xác nhận của Sở PCCC TP. HCM công nhận Công ty An Bảo là đơn vị có tư cách pháp nhân, đầy đủ khả năng và điều kiện cần thiết để thiết kế, lắp đặt hệ thống PCCC.

Giấy chứng nhận của NFPA

Giấy chứng nhận của NFPA công nhận Công Ty CP AN Bảo là thành viên của NFPA.

Giấy chứng nhận của Hãng

Giấy chứng nhận đại lý của Hãng Hochiki - Mỹ cấp cho Công ty An Bảo

Giấy chứng nhận của Hãng Horing

Giấy chứng nhận đại lý của Hãng Horing - Đài Loan cấp cho Công ty An Bảo

Giấy chứng nhận của Hãng Nittan

Giấy chứng nhận đại lý của Hãng Nittan - Nhật cấp cho Công ty An Bảo

Hỗ trợ khách hàng

Hotline Phòng Bảo hành - Bảo trì: 0896.644.655

Hotline Phòng Kinh doanh: 0899.344.155

Đối Tác
VIDEO
Online